Te Kaokao O Takapau Health and Disability Services
"Kawea Te Kura Nui, Kawea Te Kura Roa"
Ko te whainga matua a Te Kaokao o Takapau, ko te kawe i te kura nui, i te kura roa arâ, he kaupapa e whai ora ai â-tinana, â-wairua, â-hinengaro, te  iwi o Tûhoe. 

I te tau 1998 ka tû â Te Kaokao o Takapau hai peka ratonga hauora i raro i te maru o Te Rûnanga Mâtauranga o Tûhoe. Ko tâ mâtau whainga he âwhina, he tautoko, he whakawâtea ratonga hauora ki te iwi o Tûhoe hai whakapiki ake i te oranga ô te iwi; he akiaki hoki i te iwi kia whai i ngâ mahi e whai ora ai te iwi - â-tinana, â-wairua, â-hinengaro. Anei e whai ake nei ngâ ratonga:

Te Toiora Tamariki

Te Toiora Taiohi

Te Toiora Kaumâtua

He Toiora Hinengaro

Whânau Ora

Ratonga-â-Iwi, Tauawhi me te Tautoko Hauâ

Whakatairanga Toiora

Whakapâ mai

Nga kaimahi

Nga hoa mahi

Nga panui

Te Iwi o Tûhoe

Te Rûnunga 
Mâtauranga o Tûhoe

Nga Kaupapa

Raraunga

Kâinga